Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

istota funkcji trygonometrycznych - funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym - sinus, cosinus, tangens, cotangens - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > funkcje trygonometryczne

ISTOTA FUNKCJI TRYGONOMTRYCZNYCH


Istnieje kilka funkcji trygonometrycznych. Na poziomie maturalnym obowiązuje nas znajomość czterech funkcji:
- sinus (sin),
- cosinus (cos),
- tangens (tg),
- cotangens (ctg).
Z funkcji trygonometrycznych korzystamy głównie w zadaniach dotyczących figur płaskich i brył, bo z definicji dotyczą one trójkąta prostokątnego.
Przypominamy, jakie występują boki i kąty w trójkącie prostokątnym:Funkcje liczymy dla konkretnego kąta ostrego. Są równe stosunkowi odpowiednich boków danego trójkąta.

Dla kąta narysowanego trójkąta:
Tworzenie stosunku boków dla poszczególnych funkcji należy zawsze określać, tak jak to przedstawiliśmy powyżej. Nie możemy zapamiętywać ich „wzrokowo”. Podany w zadaniu trójkąt może być „obrócony”, w stosunku do narysowanego przez nas.
Przykład:
Wyznaczymy stosunki boków, wynikające z poszczególnych funkcji trygonometrycznych dla kąta następującego trójkąta:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego