Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

istota logarytmu - logarytmy - matematyka, matura

MATERIAŁ MATURALNY > logarytmy

ISTOTA LOGARYTMU
Matematyka – matura - logarytmy: na czym polega logarytmowanie?

Zanim przystąpimy do przerabiania logarytmów warto przypomnieć sobie wzory na potęgi (PODSTAWY – potęgi i pierwiastki (1) – wzory na potęgi) oraz dział z „materiału maturalnego” (MATERIAŁ MATURALNY – potęgi i pierwiastki)

Logarytm zapisujemy:Logarytm jest działaniem, którego rozwiązaniem jest:
potęga, do jakiej należy podnieść „a”, aby otrzymać „b”.

Przykłady:


Ponadto warto zapamiętać, że:


Przykłady:


Gdy logarytm nie ma zapisanej podstawy, oznacza to,
że w znajduje się w niej liczba 10.

Przykład:


Sposoby na trudniejsze przypadki.

Mamy tu na myśli logarytmy, w których nie od razy „widać” rozwiązanie.
Z poniższych sposobów postępowania możemy korzystać zawsze, ale niemalże niezbędne są dopiero przy dość skomplikowanych logarytmach.

Posłużymy się przykładem:SPOSÓB I

1) Doprowadzamy podstawę logarytmu oraz wyrażenie logarytmowane do tej samej liczby podniesionej do potęgi. Odbywa się to na tej samej zasadzie, jak przedstawiliśmy w rozdziale dotyczącym wykorzystania wzorów na potęgi ( wykorzystanie wzorów).


Dla rozpatrywanego przykładu:


2) Wynik logarytmu to iloraz potęgi liczby logarytmowanej przez potęgę podstawy logarytmu.
SPOSÓB II

To sposób preferowany przez nauczycieli.

1) Tworzymy równanie, przyrównując logarytm do x:


(Otrzymane równanie logarytmiczne jest jednym z typów równań logarytmicznych, które są szerzej opisane w rozdziale: równania logarytmiczne).

2) Powyższe równanie przekształcamy zgodnie z istotą logarytmu:


Otrzymujemy równanie wykładnicze ( równania wykładnicze).

3) Rozwiązujemy równanie:


Tak więc:


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego