Matematyka - od podstaw do matury

Szukaj

Idź do treści

układ współrzędnych

PODSTAWY > Funkcje

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
Zagadnienia: matematyka - podstawówka, gimnazjum - układ współrzędnych


Układ współrzędnych składa się z dwóch osi liczbowych:
- osi odciętych (x), którą rysujemy w poziomie,- osi rzędnych (y), którą rysujemy w pionie.Osie przecinają się w swoich punktach zerowych. Punkt przecięcia osi nosi nazwę początku układu współrzędnych - ma współrzędne (0,0) [x, y]. Obie osie w układzie współrzędnych powinny mieć naniesioną podziałkę, ale nie jest wymagane zapisywanie ich poszczególnych wartość – wystarczy oznaczyć podziałkę o wartości 1 na obu osiach
oraz 0. Konieczne jest także oznaczenie obu osi symbolami x i y:


W układzie współrzędnych nanosimy punkty i funkcje (które składają się z naniesionych punktów).


Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
Każdy punkt ma określone dwie współrzędne, które zapisuje się w nawiasie, np: (1,4).
Pierwsza współrzędna odnosi się do osi odciętych (x), a druga do osi rzędnych (y). W uproszczeniu należy sobie zapamiętać: pierwsza liczba w nawiasie to x, a druga współrzędna w nawiasie to y.
Zapisane w nawiasie współrzędne służą nam do umiejscowienia punktu w układzie współrzędnych.
Współrzędna „x” określa położenie punktu w poziomie, a współrzędna „y” w pionie. „Miejsce” w poziomie i w pionie,
wynosi tyle ile wartość danej współrzędnej.

Przykład:
Zaznaczmy w układzie współrzędnych punkt (3, -4).
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na nasze forum :)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego